Monday, May 27, 2019
PDF Print E-mail
There are no translations available.

แผนที่การเดินทาง & แผนผังรีสอร์ท

 
วังรี รีสอร์ท อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียงชั่วโมงเศษหรือ 76 กิโลเมตรจากรังสิต ใช้เส้นทางหมายเลข 305 เมื่อถึงจังหวัดนครนายกขับรถเพียง 1 กิโลเมตรจากตัวจังหวัด แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตามเส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ และอ่างเก็บน้ำทรายทองอีกเพียง 14 กิโลเมตร

Google map Link

 
 
แผนที่ภายในรีสอร์ท
 
 
 

home-mainmenu-1

seminar

accommodation

salt-sauna-a-spa

facilities

gallery

media-page

contact-us

map-a-location

map-a-location


วังรี รีสอร์ท 143, 143/1-26 หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร.037-316-257-60  โทรสาร 037-316-259

Copyright 2015, wangree-resort.com  Design by Jerusale